Expertisecentrum Wervelkolom Klachten Winschoten

In de praktijk van Ton Schrantee is een expertisecentrum voor wervelkolomklachten opgericht. Dit betreft pijnklachten aan de nek, boven- en onderrug. Binnen het expertisecentrum wordt gehandeld conform aanbevelingen geformuleerd in de beroepsinhoudelijke richtlijnen. De individuele behandeling wordt daar waar mogelijk onderbouwd met wetenschappelijke evidentie aangevuld met de jarenlange praktijkervaring door betrokken therapeuten. Naast de (manueel)fysiotherapeut werken mogelijk andere disciplines tezamen aan uw klacht. Hierbij valt te denken aan de ergotherapeut, psychomotorisch therapeut en/of een diëtist.

Wervelkolomklachten kunnen verschillende oorzaken hebben en worden veelal ingedeeld op de duur dat ze aanwezig zijn (acuut- subacuut).

De behandelmogelijkheden zullen afhangen van de onderliggende oorzaak van de wervelkolomklachten, de doelen en mogelijkheden van de patiënt. Het behandeltraject is eindig, waarbij gewerkt wordt aan de behandeldoelen die tezamen met u in de intake zijn gesteld. De intake zal plaatsvinden door Ton Schrantee of Retze Achttien (zie homepage; medewerkers), waarbij gestreefd wordt naar het inplannen binnen 24 uur na aanmelding.  Indien niet het gewenste resultaat wordt behaald volgt overleg met uw huisarts (of specialist) om een eventueel vervolgtraject te bepalen. De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende polis, mits u deze heeft afgesloten bij uw verzekeraar. Wij hebben met nagenoeg alle verzekeraars een contract afgesloten.

Wilt u een afspraak maken of meer informatie, neem dan even contact met ons op.

Wilt u door ons geholpen worden?