Vergoeding en tarieven

Vergoeding fysiotherapie volwassenen.

U moet bij een chronische indicatie (volgens de Lijst van Borst) de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Hierna volgt vergoeding uit de basisverzekering. De behandelingen die u zelf dient te betalen kunt u uit uw aanvullende pakket halen. Het is daarom heel belangrijk dat u goed voor fysiotherapie bent verzekerd.

Er moet meestal toestemming gevraagd worden bij uw verzekeringsmaatschappij om u chronisch te behandelen voor een door de verzekeraar bepaalde periode (volgens de Lijst van Borst). U bent zelf verantwoordelijk voor een volledig ingevulde verwijzing van uw specialist of huisarts (of een andere verwijzer). Er moet in ieder geval opstaan:

  • een stempel, handtekening en AGB-code van de verwijzer
  • operatie datum en/of ontslag datum ziekenhuis/instelling
  • indicatie
  • uw gegevens (NAW)

Bij een niet goed ingevulde verwijzing zult u geen toestemming krijgen voor de chronische indicatie en zullen al uw behandelingen uit uw aanvullende pakket worden betaald. Indien u hier niet voldoende budget in heeft worden de behandelingen bij u in rekening gebracht.

Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt vanuit de basisverzekering  het volgende gedekt:

  • de eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
  • behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen.

Betaling van uw behandelingen.

Wij hebben met alle verzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten. Dit betekent dat wij in veruit de meeste gevallen de declaratie voor uw behandelingen rechtstreeks bij uw maatschappij kunnen indienen. U ontvangt dan geen nota van ons.
Als u een verzekeringspakket heeft waarin fysiotherapie niet voor 100% vergoed wordt (gelimiteerd aantal behandelingen of een budget per jaar), komen de (resterende) behandelingen voor uw eigen rekening. Deze kosten dienen na behandeling gepind te worden bij de balie.

Kan ik mijn verzekeringspakket wijzigen?

Bij het kiezen van uw verzekeringspakket is het verstandig om goed te kijken naar de vergoedingen voor fysiotherapie. Soms wordt maar een beperkt aantal behandelingen vergoed of een maximum bedrag per jaar. Of uw verzekeraar betaalt niet als u geen verwijzing heeft voor fysiotherapie. Als u niet of onvoldoende bent verzekerd, kunnen de kosten voor uw behandeling behoorlijk oplopen:
Een behandeling fysiotherapie kost € 35.00.

Tarieven 2018

Deze prijzen gelden voor patiënten die niet of onvoldoende zijn verzekerd voor fysiotherapie en hun behandelingen zelf betalen. 

Fysiotherapie

€11.00 screening

€46.50 screening, intake en onderzoek fysiotherapie

€46.50 intake en onderzoek na verwijzing

€59.00 intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€52.50 intake en onderzoek na verwijzing in inrichting

€35.00 zitiing fysiotherapie

€47.50 zitiing fysiotherapie aan huis

€41.50 zitting fysiotherapie in inrichting

€56.50 eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult)

€45.50 lange zitting (bij bepaalde, gespecificeerde aandoeningen)

€58.00 lange zitting (bij bepaalde, gespecificeerde aandoeningen) aan huis

€52.00 lange zitting (bij bepaalde, gespecificeerde aandoeningen) in een inrichting

 

Manuele therapie

€45.50 zitting manuele therapie

€58.00 zitting manuele therapie aan huis

€52.00 zitting manuele therapie in inrichting

 

Bekkenfysiotherapie

€45.50 zitting bekkenfysiotherapie

€58.00 zitting bekkenfysiotherapie aan huis

€52.00 zitting bekkenfysiotherapie in inrichting

 

Hydrotherapie

€22.00 groepstherapie

€30.00 abonnement, 1 x per week zwemmen

€88.00 strippenkaart 10 x

 

Zwanger en fit

€20.00 uur intake

€51.00 ZwangerFit en MamaFit 6 x

€90.00 ZwangerFit en MamaFit 12 x

 

Overige verrichtingen

€10.50 telefonische zitting

€16.50 persoonlijke begeleiding in de oefenzaal

€20.00 intake fysiofitness

 

Abonnementen

€26.00 fysiofitness 1 x per week sporten

€45.00 fysiofitness 2 x per week sporten

€30.00 hydrotherapie, 1 x per week zwemmen

 

Niet nagekomen afspraak

€35.00 niet nagekomen afspraak fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie

€16.50 niet nagekomen afspraak persoonlijke begeleiding

€22.00 niet nagekomen afspraak groepstherapie

 

 

 

 

Wilt u meer weten, wij informeren u graag