Vergoeding en tarieven


Vergoeding fysiotherapie volwassenen.

U moet bij een chronische indicatie (volgens de Lijst van Borst) de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Hierna volgt vergoeding uit de basisverzekering. De behandelingen die u zelf dient te betalen kunt u uit uw aanvullende pakket halen. Het is daarom heel belangrijk dat u goed voor fysiotherapie bent verzekerd.

Er moet meestal toestemming gevraagd worden bij uw verzekeringsmaatschappij om u chronisch te behandelen voor een door de verzekeraar bepaalde periode (volgens de Lijst van Borst). U bent zelf verantwoordelijk voor een volledig ingevulde verwijzing van uw specialist of huisarts (of een andere verwijzer). Er moet in ieder geval opstaan:

  • een stempel, handtekening en AGB-code van de verwijzer
  • operatie datum en/of ontslag datum ziekenhuis/instelling
  • indicatie
  • uw gegevens (NAW)

Bij een niet goed ingevulde verwijzing zult u geen toestemming krijgen voor de chronische indicatie en zullen al uw behandelingen uit uw aanvullende pakket worden betaald. Indien u hier niet voldoende budget in heeft worden de behandelingen bij u in rekening gebracht.

Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt vanuit de basisverzekering  het volgende gedekt:

  • de eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
  • behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen.

Betaling van uw behandelingen.

Wij hebben met alle verzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten. Dit betekent dat wij in veruit de meeste gevallen de declaratie voor uw behandelingen rechtstreeks bij uw maatschappij kunnen indienen. U ontvangt dan geen nota van ons.
Als u een verzekeringspakket heeft waarin fysiotherapie niet voor 100% vergoed wordt (gelimiteerd aantal behandelingen of een budget per jaar), komen de (resterende) behandelingen voor uw eigen rekening. 

Kan ik mijn verzekeringspakket wijzigen?

Bij het kiezen van uw verzekeringspakket is het verstandig om goed te kijken naar de vergoedingen voor fysiotherapie. Soms wordt maar een beperkt aantal behandelingen vergoed of een maximum bedrag per jaar. Of uw verzekeraar betaalt niet als u geen verwijzing heeft voor fysiotherapie. Als u niet of onvoldoende bent verzekerd, kunnen de kosten voor uw behandeling behoorlijk oplopen:
Een behandeling fysiotherapie kost € 44,30.

Prijslijst 2024

Tarieven fysiotherapie

Deze prijzen gelden voor patiënten die niet of onvoldoende zijn verzekerd voor fysiotherapie.

 Fysiotherapie en manuele therapie

€ 44,30 - Behandeling fysiotherapie                                                                 

€ 56,65 - Behandeling manuele therapie                                                         

€ 72,70 - Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                           

€ 17,80 - Screening                                                                                          

€ 76,90 - Intake en onderzoek na screening                                                    

€ 56,80 - Intake en onderzoek na verwijzing                                                    

Overige verrichtingen

€ 137,15 - Letselschade dossiers (60 min.)                                                                          

Fysiofitness

€ 29,00 - Fysiofitness 1 x p.w. sporten maandabonnement 

€ 49,00 - Fysiofitness 2 x p.w. sporten maandabonnement                            

Zwanger en Fit

€ 22,15 - Intake                                                                                               

€ 54,00 - Zwanger en Fit strippenkaart 6 x                                                      

€ 96,00 - Zwanger en Fit strippenkaart 12 x                                                    

 Niet nagekomen afspraak

€ 44,30 - Niet nagekomen afspraak fysio- en manuele therapie   

Een afspraak afzeggen?

Een afspraak annuleren is kosteloos indien u dat uiterlijk 24 uur voor de afspraak heeft gedaan.

Belangrijk:

Indien u de afspraak minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak annuleert of u vergeet af te zeggen, dan zijn wij genoodzaakt kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

 

Wilt u meer weten, wij informeren u graag