Privacy reglement

Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Informatie hierover is te verkrijgen aan de balie. Natuurlijk doen we altijd ons uiterste best u optimale zorg te bieden. Mocht het toch voorkomen dat u een klacht heeft t.a.v. de manier waarop u bent behandeld, kunt u in eerste instantie het beste contact opnemen met de fysiotherapeut in kwestie. Informatie over hoe verder te handelen is te verkrijgen in de praktijk.

Onze praktijk is volgens de WGBO wetgeving verplicht u inzage in uw dossier te geven, indien u daarom vraagt. Ook dient de praktijk wijzigingen in het dossier door te voeren indien u dat wenst. Daarnaast kunt u te allen tijde vragen om een kopie of vernietiging van het dossier. Wij zijn conform de WGBO wetgeving verplicht aan deze verzoeken te voldoen. Indien u wenst van dit recht gebruik te maken, kunt u vragen om een formulier waarmee u uw verzoek kunt indienen. Wij zijn in het bezit van standaardformulieren.

Wilt u meer weten, wij informeren u graag