Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) waarborgt de kwaliteit binnen de fysiotherapie. Hierin is geregeld dat de fysiotherapeut bevoegd is om zelfstandig een cliënt in behandeling te nemen.

Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In dit register zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. Eén van de eisen is het behalen van studiepunten. De deskundigheidsbevordering kan in drie verschillende onderdelen in het CKR plaatsvinden, namelijk het vakinhoudelijk deel, het kwaliteitsdeel of het basisdeel. Scholingsactiviteiten, kennisnetwerken en beleidsmatige deskundigheidbevordering zijn verschillende onderdelen hiervan.

 

Wilt u meer weten, wij informeren u graag